การเลือกน้ำกลั่น หรือ น้ำกรดในการเติมแบตเตอรี่

การเลือกเติมน้ำกลั่น หรือ น้ำกรดเติมแบตเตอรี่

มาดูกันครับว่าน้ำกลั่น และน้ำกรดต่างกันอย่างไร และเราต้องใช้น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่ตอนไหน และใช้น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ตอนไหน

อย่างแรกเลย อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความเป็นกรดที่นิยมใช้ในท้องตลาดคือ ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดแบตเตอรี่ ซึ่งจะมีค่าอยู่ที่1.24-1.26 ส่วนน้ำกลั่นจะมีค่าความถ่วงจำเพาะที่ 1 เท่ากับน้ำเปล่าทั่วไป

โดยแบตเตอรี่ในรถยนต์ที่เราใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำ หรือแบตเตอรี่กึ่งแห้งประเภท MF ถ้าเราใช้งานไปได้ซักระยะนึงเราต้องมาลองตรวจเช็คระดับน้ำในแบตเตอรี่ด้วย คือถ้าระดับน้ำยุบลงไป เราต้องเติมน้ำกลั่นเพิมไปให้ได้ในระดับที่เหมาะสมไม่มากไป หรือ น้อยไป โดยเราไม่ควรเติมน้ำกรดลงไปในขั้นตอนนี้ เพราะจะทำให้ค่าความเป็นกรดในแบตเตอรี่มีมากเกินไป ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพการทำงานได้ (น้ำกรดเข้ม หรือน้ำกรดแก่เกินไป)

แล้วน้ำกรดจะใช้เติมแบตเตอรี่ตอนไหน ก็คือแบตเตอรี่ใหม่แกะกล่องยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และยังไม่ได้ผ่านการเติมน้ำมาก่อน เราต้องเติมน้ำกรดเท่านั้น ลงไปในแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดปฎิกริยาเคมี ให้แบตเตอรี่เกิดแรงดันไฟฟ้า และสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทรถได้

One commonly used instrument for measuring acidity levels in batteries is a hydrometer, which provides a specific gravity reading of battery acid ranging from 1.24-1. Whether it is a wet-cell or maintenance-free (MF) battery in our car, if we have been using it for a while, it is necessary to periodically check the water level in the battery. If the water level has dropped, we should add distilled water to the appropriate level, avoiding overfilling or adding acid at this stage as it can lead to excessive acidity, reducing battery performance. Acid should only be added to a new, unused battery that has not been filled with water before. Adding acid to the battery initiates a chemical reaction, allowing the battery to generate electrical voltage and produce the necessary current for starting the vehicle.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping