Press "Enter" to skip to content

ถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ Generator และ ระบบดับเพลิงในอาคารFire pumpหรือยัง

ถึงเวลาที่ต้องบำรุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง Generator⚡ หรือ FIRE PUMP🧯แล้วหรือยัง🛠โดยปกติเพื่อความปลอดภัยแล้ว สำหรับเครื่อง Generator และ Fire Pump จะต้องมีการตรวจเช็ค เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอและจะต้องเปลี่ยนเมื่อครบรอบ 1 ปีครึ่งหรือ 2 ปี เพื่อ ความสมบูรณ์ในการใช้งาน และความปลอดภัย ของผู้อาศัยในอาคาร🏢🏣🏥ดังนั้นเพื่อความสะดวกของลูกค้าทางเราจะมีบริการเปลี่ยนและติดตั้ง พร้อมรับเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าในราคาสูงhttps://www.saraphanbattery.com/…/%E0%B9%81%E0%B8%9A…/#GS#FB#3K#PUMA#N200#GENERATOR#มหาชัย#กรุงเทพ#สมุทรสาคร

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 02-077-2820 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย) | Copyright © 2016 - 2024 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY