บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า ด้วยแบตเตอรี่ 3K EBB125

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้านอกสถานที่ 

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟนอกสถานที่ โดยเลือกใช้แบตเตอรี่ 3K EBB 125 12V 150Ah

243889 updated on 2024

243890 updated on 2024

243891 updated on 2024 243892 updated on 2024

243893 updated on 2024

243894 updated on 2024

243895 updated on 2024

243896 updated on 2024

243897 updated on 2024

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 3K EBB125

   แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EBB Battery) – เป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ในกลุ่ม Deep Cycle Battery บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ เป็นพลังงานทด แทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วิธีบำรุงรักษา

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping