Press "Enter" to skip to content

วิธีอ่านรหัสบนแบตเตอรี่

pumabattery code battery updated on 2024

รหัส หรือ รุ่นของแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ผลิตในเอเชียที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS หรือมีชื่อเรียกที่คุ้นปากว่า แบตเตอรี่ขั้วลอย ซึ่งจะมี โค้ดต่างๆ ตามมาตรฐานที่ JIS กำหนดขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กับรหัส หรือรุ่นของแบตเตอรี่ดังนี้

55 คือ รหัส หรือรุ่น ของแบตเตอรี่ (ไม่ได้มีความหมายถึงขนาดของความจุหรือแอมป์ของแบตเตอรี่)

B และ D คือ ความกว้างของแบตเตอรี่
(B คือแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 13.5 – 14.0 ซม)
(D คือแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 17.5 – 18.0 ซม)

24 คือ ความยาวของแบตเตอรี่ (เซนติเมตร)

L และ R คือ ตำแหน่งขั้ว*
(L ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านซ้ายของแบตเตอรี่)
(R ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านขวาของแบตเตอรี่)

*สังเกตการดูตำแหน่งขั้วแบตเตอรี่ จะหันแบตเตอรี่ให้ฝั่งที่มีขั้วอยู่ด้านตรงข้ามกับเรา แล้วดูที่ขั้ว + ว่าอยู่ฝั่ง ซ้าย หรือ ขวา

หากแบตเตอรี่เก่าเป็นขนาด 46B24L ท่านสามารถจะใช้แบตเตอรี่ ขนาด 50B24L , 55B24L หรือ 60B24L แทนได้ โดยจะมีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันทั้งหมด แต่มีกำลังในการสตาร์ท ที่แตกต่างกัน ก่อนเลือกรุ่นแบตเตอรี่สำหรับรถคุณควรเทียบจากแบตเตอรี่ลูกเดิมว่าใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์เพราะรถแต่ละคันใช้กำลังสตาร์ทและไฟในรถที่แตกต่างกัน

Credit by Puma Battery

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 02-077-2820 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย) | Copyright © 2016 - 2024 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY