Press "Enter" to skip to content

วิธีอ่านรหัสบนแบตเตอรี่

รหัส หรือ รุ่นของแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ผลิตในเอเชียที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS หรือมีชื่อเรียกที่คุ้นปากว่า แบตเตอรี่ขั้วลอย ซึ่งจะมี โค้ดต่างๆ ตามมาตรฐานที่ JIS กำหนดขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กับรหัส หรือรุ่นของแบตเตอรี่ดังนี้

55 คือ รหัส หรือรุ่น ของแบตเตอรี่ (ไม่ได้มีความหมายถึงขนาดของความจุหรือแอมป์ของแบตเตอรี่)

B และ D คือ ความกว้างของแบตเตอรี่
(B คือแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 13.5 – 14.0 ซม)
(D คือแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 17.5 – 18.0 ซม)

24 คือ ความยาวของแบตเตอรี่ (เซนติเมตร)

L และ R คือ ตำแหน่งขั้ว*
(L ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านซ้ายของแบตเตอรี่)
(R ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านขวาของแบตเตอรี่)

*สังเกตการดูตำแหน่งขั้วแบตเตอรี่ จะหันแบตเตอรี่ให้ฝั่งที่มีขั้วอยู่ด้านตรงข้ามกับเรา แล้วดูที่ขั้ว + ว่าอยู่ฝั่ง ซ้าย หรือ ขวา

หากแบตเตอรี่เก่าเป็นขนาด 46B24L ท่านสามารถจะใช้แบตเตอรี่ ขนาด 50B24L , 55B24L หรือ 60B24L แทนได้ โดยจะมีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันทั้งหมด แต่มีกำลังในการสตาร์ท ที่แตกต่างกัน ก่อนเลือกรุ่นแบตเตอรี่สำหรับรถคุณควรเทียบจากแบตเตอรี่ลูกเดิมว่าใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์เพราะรถแต่ละคันใช้กำลังสตาร์ทและไฟในรถที่แตกต่างกัน

Credit by Puma Battery

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 02-077-2820 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย) | Copyright © 2016 - 2024 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY