Press "Enter" to skip to content

อย่าทำให้ “ฟิวส์ขาด”

อย่าทำให้ “ฟิวส์ขาด” 
“ฟิวส์” เป็นอุปกรณ์นิรภัยชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงในวงจรไฟฟ้าของรถยนต์ด้วย โดยมีหน้าที่ป้องกันการลัดวงจร และการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้านั้นๆ โดยจะใช้วิธีหลอมละลาย และตัดกระแสไฟออกจากวงจรเพื่อป้องการอุปกรณ์เสียหาย ฟิวล์ จะทำจากตะกั่วผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ

สำหรับการเลือกใช้ฟิวส์วงจรไฟฟ้ารถยนต์ต่างๆ ต้องเลือกใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสไฟที่เหมาะสมโดยผู้ผลิตรถยนต์จะมีค่ากำหนดมาให้อยู่แล้ว ส่วนการเปลี่ยนฟิวส์ เมื่อวงจรไฟฟ้าใดๆ ของรถยนต์ไม่ทำงาน สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบคือฟิวส์ ว่าขาดหรือไม่ ถ้าฟิวส์ขาด ให้เปลี่ยนฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสเท่าเดิมหากไม่แน่ใจให้ดูในคู่มือหรือภาพวงจรที่อยู่บนกล่องฟิวส์หรือข้าง ๆ ทั้งนี้หากฟิวส์ดังกล่าวขาดอีกให้ตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรนั้น ๆ อาจเกิดการเสียหายหรือลัดวงจรได้ครับ ⚡️⚡️

Credit by GS BATTERY

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 02-077-2820 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย) | Copyright © 2016 - 2024 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY