แบตเตอรี่รถกอล์ฟ รถไฟฟ้า Trojan T885

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ KSC4x4 บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

ที่ บ.KSC4x4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เป็นรถกอล์ฟส่วนตัวใช้ในโรงงาน แบบที่นั่ง2ตอน

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T885 8โวลท์ 170แอมป์

ksc t885 2 sara updated on 2024
รถกอล์ฟ2ตอน
ksc t885 1 sara updated on 2024
แบตเตอรี่รถกอล์ฟ3K T885
ksc t885 4 sara updated on 2024
แบตเตอรี่รถกอล์ฟชุดเดิม
ksc t885 3 sara updated on 2024
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

วิธีบำรุงรักษา

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • รถกอล์ฟที่จอดไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping