เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ บริษัทVRH อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

ที่ บริษัท VRH วีอายูเนี่ยน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เป็นรถกอล์ฟทีี่ใช้ภายในโรงงาน สำหรับผู้บริหาร

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T885 8โวลท์ 170แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่บริษัท VRH

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ด้วย3K T885

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟใหม่ด้วย 3K T885

 

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

 

วิธีบำรุงรักษา

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • รถกอล์ฟที่จอดไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง