เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ด้วย3K T885

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ บริษัทVRH อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

ที่ บริษัท VRH วีอายูเนี่ยน ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เป็นรถกอล์ฟทีี่ใช้ภายในโรงงาน สำหรับผู้บริหาร

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T885 8โวลท์ 170แอมป์

vrh 1 updated on 2024
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่บริษัท VRH
vrh 4 updated on 2024
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ด้วย3K T885
vrh 3 updated on 2024
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟใหม่ด้วย 3K T885
vrh 2 updated on 2024
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

วิธีบำรุงรักษา

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • รถกอล์ฟที่จอดไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping