เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ Hotel Icon สุขุมวิท กรุงเทพ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

ที่ โรงแรม Hotel Icon สุขุมวิท กรุงเทพ

เป็นรถกอล์ฟที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ Trojan T875 8โวลท์ 170แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ รถไฟฟ้า

โรงแรมสุดชิคใจกลางเมือง Hotel Icon สุขุมวิท กรุงเทพ

บริการเปลี่ยนติดตั้งแบตเตอรี่

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ Trojan T875