เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ม.มณียา ท่าอิฐ นนทบุรี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

ที่ ม.มณียา ซ.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

เป็นรถกอล์ฟส่วนตัวใช้ในหมู่บ้าน ยี่ห้อ Cario

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T1285 12โวลท์ 160แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T1285

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่นนทบุรี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ cario 3K T1285