เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยก รถกระเช้าไฟฟ้า @โชคสมุทรมารีน สมุทรสาคร

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยก รถกระเช้าไฟฟ้า @โชคสมุทรมารีน สมุทรสาคร

ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า ดีฟไซเคิล ยี่ห้อ 3K T105  6โวลท์ 225แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า ที่สมุทรสาคร

ป้ายกำกับ:, ,