เปลี่ยนแบตเตอรี่เครนยกคอนเทนเนอร์

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครนยกคอนเทนเนอร์ @ท่าเรือ

เลือกใช้แบตเตอรี่ GS รุ่น N200

ขนาด12โวลท์ 200แอมป์

แบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครนยกคอนเทนเนอร์ GS N200

ป้ายกำกับ: