เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ Generator ด้วยแบตเตอรี่ GS N200 [email protected]กรุงเทพ

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเจนเนอเรเตอร์ Generator

ด้วยแบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์ ต่อ2ลูกแบบอนุกรม เพิ่มแรงดันไฟ เป็น24โวลท์

เปลี่ยนแบตเตอรี่ GS N200 เครื่องปั่นไฟ

GS N200 200แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่ GS N200 เครื่องปั่นไฟ

ป้ายกำกับ:, , ,