เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟ GENERATOR, FIRE PUMP @NYE by SANSIRI วงเวียนใหญ่

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Generator เครื่องปั่นไฟ Fire Pump ระบบดับเพลิงในอาคาร

ที่ คอนโด Nye by Sansiri วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ

ด้วย แบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์ และ GS N150 12โวลท์ 150แอมป์

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ ที่่คอนโด NYE by Sansiri

แบตเตอรี่ FB N200

แบตเตอรี่ Optima yellow top

แบตเตอรี่ GS N200