เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟ GENERATOR, FIRE PUMP @The Pano พระราม3

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Generator เครื่องปั่นไฟ Fire Pump ระบบดับเพลิงในอาคารคอนโด

ที่ คอนโด เดอะพาโน The Pano พระราม3 กรุงเทพ

ด้วย แบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์

คอนโดสุดหรู เดอะพาโน พระราม3

แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ G N200

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ Electric Generator

แบตเตอรี่GS N200ต้องสาระพันแบตเตอรี่