เปลี่ยนแบตเตอรี่ FIRE PUMP @PHYLL Sukumvit54 สุขุมวิท54

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Fire Pump ระบบดับเพลิงในอาคาร

ที่ อเวนิว ใจกลางเมือง PHYLL ฟิว สุขุมวิท54

ด้วย แบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเจนและระบบดับเพลิง

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ หรือระบบดับเพลิงในอาคาร

เปลี่ยนแบตเตอรี่ GS N200

เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ หรือ Fire pump