เปลี่ยนแบตเตอรี่Fire Pump @MOCA จตุจักร กรุงเทพ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Fire Pump ระบบดับเพลิงในอาคาร

ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย หรือ Museum of Contemporary Art (MOCA)

ด้วย แบตเตอรี่ GS N200 12โวลท์ 200แอมป์

แบตเตอรี่ GS N200ใส่เครื่องfire pump

แบตเตอรี่ GS N200 ใส่เครื่องfire pump

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่จตุจักร กรุงเทพ