𝐒𝐑𝐏 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 เข้าร่วมอบรมโครงการ “GS TRAINING ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” ของ GS BATTERY

𝐒𝐑𝐏 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 เข้าร่วมอบรมโครงการ “GS TRAINING ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” ของ GS BATTERY

𝐒𝐑𝐏 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 เข้าร่วมอบรมโครงการ “GS TRAINING ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” ของ GS BATTERY

GS BATTERY จัดโครงการ “GS TRAINING ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566” อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นำโดยคุณสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณวิชุดา เลิศกิจอนันต์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยคุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายต่างจังหวัด บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด พร้อมทีมโรงงานยีเอสแบตเตอรี่ นำโดย คุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด พร้อมทีมงาน เตรียมพร้อมและมุ่งมั่นให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างเต็มที่

GS TRAINING จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงงานสยามยีเอสแบตเตอรี่ ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาที่ไม่ได้มีในตำรา ทั้งในภาคทฤษฎีแบบอัดแน่นด้วยคุณภาพ โดยมีทีมงานฝ่ายเทคนิค ผนึกกำลังเสริมความรู้ในภาคปฏิบัติพร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานยีเอสแบตเตอรี่ถึงฐานการผลิต เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายมีความรู้ที่มีอยู่เดิมให้แน่นขึ้น มั่นใจในผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 11 ร้าน


Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping