กราฟแสดงอุณหภูมิกับเปอร์เซ็นแบตเตอรี่

กราฟแสดงอุณหภูมิกับเปอร์เซ็นแบตเตอรี่
ของแบตเตอรี่ GTAD 70แอมป์ ใช้เป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หรือแบตเตอรี่ UPS

กราฟแสดงอุณหภูมิกับเปอร์เซ็นแบตเตอรี่
ของแบตเตอรี่ GTAD 70แอมป์ ใช้เป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หรือแบตเตอรี่ UPS

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping