เครื่องฟื้นฟู และ ชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องฟื้นฟู-สลายซัลเฟตและชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ 12V DESULFATOR AND SMART BATTERY CHARGER รุ่น DSA1215 (12V 15A)

มีโปรแกรมชาร์จแบตเตอรี่ถึง 4 โปรแกรม

 1. ชาร์จอัตโนมัติ-อัจฉริยะ 8ขึ้นตอน
 2. ชาร์จคงสภาพ Standby (Float)
 3. ชาร์จกระตุ่น+Equalize (Boost)
 4. ชาร์จฟื้นฟู (สลายซัลเฟต) ด้วยความถี่ 10kHz – 100kHz
 • ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด เท่านั้น (ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม)
 • โปรแกรม 1.2 และ 3 เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12V ที่เป็นแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งทุกชนิด เช่น MF, SMF, Deep Cycle, Traction, GEL, AGM เป็นต้น
  (โดยไม่จำเป็นต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์)
 • โปรแกรม 4 สำหรับชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่ (สลายซัลเฟต) Desulfator ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่น้ำเท่านั้น สามารถ ใช้กับแบตเตอรี่ 12V แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 6V หรือ 8V และชาร์จซ่อมเซลล์ 2V (ยิงเซลล์)
  (ในโปรแกรมนี้ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์)
 • มีสวิตช์ กระตุ้นแบตเตอรี่ตาย (Force Charge) แบตเตอรี่ศูนย์โวลต์

 

แสดง %d รายการ