แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Traction battery

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ในกลุ่ม Traction Battery

     ซึ่งสามารถใช้งานได้กว้างขวาง ในกลุ่ม รถยกไฟฟ้า รถขัดพื้น รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า Electric stacker,Electric Pallet Truck

ตามมาตรฐานยุโรป IEC 60254

1 แบตเตอรี่ตะกั่วกรดสำหรับรถยกไฟฟ้าถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงยานพาหนะถนนบางประเภทเช่น รถไฟฟ้าทั่วไป รถบรรทุกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องมือจักรกล แบตเตอรี่สามารถมีได้หลายขนาดตั้งแต่ 2 โวลต์เซลล์หรือ 4, 6, 8 และโมโนโพล 12 โวลต์  โดยปกติไม่มีข้อกำหนดว่าโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่รถยกนั้นตั้งไว้เท่าไร แต่ขนาดภายนอกถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเช่น IEC 60254

2 ความจุถูกวัดจากการทดสอบการคายประจุที่กำหนดจากประจุเต็ม 1.7 โวลต์ต่อเซลล์ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง (ทดสอบ C5)

แบตเตอรี่รถยกนั้นมีทั้งแบตเตอรี่แบบน้ำและแบตเตอรี่แบบแห้ง ทั้งในแบตเตอรี่ 2 โวลต์และมีรูปแบบโครงสร้างเป็น monobloc ในการออกแบบเหล่านี้แผ่นขั้วบวกสามารถเป็นได้ทั้งแผ่นธาตุชนิดแบนและชนิดท่อกลมได้ สำหรับตัวแปร AGM ของโครงสร้าง VRLA เฉพาะแผ่นธาตุแบบแบนเท่านั้นที่มีความเหมาะสมเนื่องจากความต้องการในการรักษาแรงดันไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอของแผ่นใยแก้วที่ใช้สำหรับตัวคั่น แบตเตอรี่แบบใช้ท่อกลมที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นโดยทั่วไปจะให้อายุการใช้งานที่สูงกว่าการออกแบบแผ่นแบน โครงสร้างท่อ (รูปที่ 2) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่ใช้งานในเชิงบวกนั้นจะยึดติดกับกระดูกสันหลังของโลหะผสมตะกั่วที่เป็นตัวนำในระหว่างรอบการปล่อยประจุที่จุดสูงสุด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ฉรถยกถูกกำหนดโดยจำนวนรอบการปล่อยประจุสูงสุดตามมาตรฐานซึ่งสามารถทำงานได้จนกว่าจะลดลงเหลือ 80% ของความจุที่กำหนดหรือความจุปกติ 

รูปภาพแสดงระยะเวลาการชาร์จของแบตเตอรี่

รูปภาพแสดงอัตรากำลังไฟต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

รูปภาพแสดงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่อระยะเวลาการใช้งาน

รูปภาพแสดงอัตราคายประจุไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์