แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ GS YUASA

GS YUASA Traction Battery

แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ GS YUASA

แบตเตอรี่ของเราอยู่ถูกยกให้อยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการออกแบบของ ยีเอส ยัวซ่า ด้วยการใช้หลอดใยแก้วที่ผลิตขึ้นเอง ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีอายุการใช้งานยาวนาน คุณภาพสูง และดูแลรักษาง่าย ดังนั้นจึงทำให้แบตเตอรี่ของเรามีสมรรถนะเป็นเลิศ ตามเงื่อนไขความต้องการบริการที่สูงสุด
การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การประจุและการชาร์จไฟฟ้า

  • ควรชาร์จไฟเมื่อ Battery ลดลงไป80%ของความจุเต็ม และไม่ควรชาร์จก่อนหรือหลัง
  • สำหรับ Battery ใหม่ นั้นส่วนใหญ่มีออกแบบรองรับการใช้งานอยู่ที่ 1500 รอบต่อการใช้งานทั้งหมด ในการใช้งานตามสภาพเบาถึงปรกติ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนให้มากที่สุดล่ะก็ไม่ควรชาจน์ไฟทุกๆวันเพื่อจะได้ยืดอายุการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นควรชาจน์ไฟอย่างถูกต้อง
  • ไม่ควรชาร์จไฟแบบ Equalize (การชาร์จแบบคืนประสิทธิภาพเหมือนติดตั้งใหม่ หรือก็คือการชาร์จแบบ Factory Reset) ทุกๆวัน เพราะจะทำให้แบตนั้นเสื่อมเร็วขึ้น ควรชาจน์สัปดาห์ล่ะครั้ง เพื่อให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการเก็บและการคายประจุไฟ

การเติมน้ำกลั่น

ส่วนประกอบBattery forkliftไฟฟ้า

  • สำหรับ Battery ใหม่ที่มีอายุการใช้งานยังไม่เกิน สองปีนั้น ควรจะเติมน้ำกลั่นทุก 10 รอบการชาร์จไฟ แต่ถ้าหากเป็น Battery เก่า ควรเติมทุกๆ 5 รอบการชาร์จไฟ
  • ควรหมั่นตรวจสอบระดับน้ำใน Battery เมื่อลดต่ำลงมาก ควรเติมให้ระดับน้ำอยู่สูงกว่าแผ่น Element Protector 1-2 ซม.ทุกๆเซลล์ เพราะหากชาจน์ไฟเต็มจะทำให้แก๊สเกิดการดันตัวจนทำให้น้ำกลั่นล้นได้
แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์GSyuasa-VSI6C-2-1
แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์GSyuasa-VSI6C-2-1
แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์GSyuasa-VSI6C-5-1
แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์GSyuasa-VSI6C-5-1
รุ่นแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ GS YUASA
รุ่นแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ GS YUASA

Showing 1–12 of 39 results