แบตเตอรี่รถบรรทุก และเรือประมง

แบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุก, รถโดยสาร หรือรถบัสนั้น ส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ conventional หรือเป็นแบบรุ่นเติมน้ำกลั่นธรรมดา เพราะว่ามีราคาไม่แพง แต่สำหรับบางงานก็จะมีการเลือกใช้แบตเตอรี่แห้ง หรือ MF Maintanance Free Battery เพราะมีกำลังสตาร์ทที่แรงกว่า หรือค่าCCAสูงกว่า ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าบ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

Showing 1–20 of 23 results