YUASA แบตเตอรี่

แบตเตอรี่รถยนต์AUTOMOTIVE BATTERY

เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเติมน้ำกลั่น
เพื่อยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช้ทำให้มี
อัตราการระเหยของน้ำ ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอากาศร้อน

แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟDEEP CYCLE BATTERY

แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่าย กระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยกไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซล่าเซลส์

Showing 1–12 of 37 results

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping