แบตเตอรี่รถกอล์ฟ US BATTERY 2200 XC2 (6โวลท์ 232แอมป์)

คำอธิบาย

แบตเตอรี่ US Battery 2200 XC2

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ US BATTERY 2200 XC2 (6โวลท์ 232แอมป์)

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิดเติมน้ำของ US Battery ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและผ่านการพิสูจน์แล้วว่าให้พลังงานไฟฟ้าด้วยรอบที่เร็วที่สุด ให้กระแสไฟฟ้าสูงที่สุด
และมีพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่สามารถจ่ายไฟสูงสุดตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

แรงดันไฟฟ้า:
6-โวลท์ Deep Cycle – ใช้ได้กับรถกอล์ฟและอุปกรณ์เอนกประสงค์อื่นๆ


ข้อมูลเบื้องต้น:
ประจุไฟฟ้าที่ 20 ชม.: 232
อัดราคายประจุที่ 56 แอมป์: 122
อัตราคายประจุที่ 25 แอมป์: 474

ยาว: 10 1/4” (260 มม.)
กว้าง: 7 1/8” (181 มม.)
สูง: 11 1/4” (286 มม.)

วิธีบำรุงรักษา

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • รถกอล์ฟที่จอดไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง