แบตเตอรี่รถยนต์ 3K VDS65R (65Ah)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K VDS65R (65Ah)

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ
ชนิดขั่ว
โวลต์
รุ่น VDS65R
ประเภท sealed-maintenance-free
แผ่น 13
แอมป์ 65
ยาว x กว้าง x สูง 242 x 175 x 190
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ

Sealed Maintenance Free

ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าชายหรือหญิง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ต้องการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เลย

ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน

ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

พ้นระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนด

    • LOW MAINTENANCE รับประกัน 12 เดือน
    • ACTIVE HYBRID รับประกัน 12 เดือน
    • ADVANCE และ PREMIUM MF (PMF) รับประกัน 12 เดือน
    • Vs SERIES รับประกัน 12 เดือน

 

ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ delivery เดลิเวอรี่ สมทุรสาคร มหาชัย