Previous
แบตเตอรี่รถยนต์ FB PREMIUM HYBRID N100

แบตเตอรี่รถยนต์ FB PREMIUM HYBRID N100 12V100Ah

Next

แบตเตอรี่รถยนต์ FB PREMIUM GOLD 100LN5 12V100Ah

แบตเตอรี่รถยนต์ FB PREMIUM GOLD 100LN5

คำอธิบาย

ข้อมูลแบตเตอรี่
รุ่น N200
คุณสมบัติ
แผ่น 33
แอมป์ 200
CCA
ขนาด (มิลลิเมตร)
ยาว 518
กว้าง 276
สูง 216
ขั้ว
ประเภทรถที่รองรับ
ยี่ห้อ รถยนต์
รุ่น
ขนาด CC.
อื่นๆ

PREMIUM HYBRID N200

แบตเตอรี่เอฟบี FB ไฮบริด แรงทน ในหนึ่งเดียว

แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุลบ และส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก มีอายุการใช้งานทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา 30% กินน้ำกลั่นน้อย ให้กำลังไฟสูง

เหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบัน ลุยงานหนัก และรถบรรทุกขนส่งเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้งานตลอดเวลา

เป็นแบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมของตะกั่วผสมแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุ (-) และ ส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก (+) ทำให้อายุการใช้งานทนทานและไฟแรง และกินน้ำกลั่นน้อยกว่าแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงจึงสามารถเติมน้ำกลั่นทุกๆ 15,000 กิโลเมตร. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานกว่า Ca-MF ในภาวะที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty) เช่น รถบรรทุก, รถโดยสาร และรถรับจ้าง รถอ๊อฟโรด

อายุการใช้งานยาวนานกว่า – สิ้นเปลืองน้ำกลั่นน้อยกว่า – เก็บไฟสำรองได้นานกว่า – กำลังการสตาร์ทสูงกว่า

เป็นแบตเตอรี่ชนิดโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำ ทั้งในโครงแผ่นธาตุลบและบวก ทำให้มีคุณสมบัติกินน้ำกลั่นลดลง ให้ความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการใช้แบตเตอรี่ในทุกโอกาส เชื่อถือได้ในคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

วิธีบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ FB PREMIUM HYBRID N200

  • ไม่ควรใช้งานเกินพิกัดของแบตเตอรี่
  • ควรชาร์จไฟอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป น้อยเกินไป
  • หลีกเลี่ยงกาารใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูงเกินกว่า 50 C
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำกลั่นให้เหมาะสม
  • ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ ขณะชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ เนื่องจากแรงดันแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะชาร์จไฟ
  • ควรดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ
  • ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ ควรชาร์จไฟเดือนละ1ครั้ง เพราะพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการจ่ายไฟด้วยตัวเอง
สาระพัน delivery 1 updated on 2024
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ delivery เดลิเวอรี่

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping