แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic UB12V7.2Ah

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery UB12-7.2

– แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน

– แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA

– แบตเตอรี่ชนิตพิเศษ สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน

– รับประกันคุณภาพสินค้า 15 เดือน