แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic UB12V12Ah

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic UB12V12Ah

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic UB12V12Ah

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery UB12-12

  • – แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน
  • – แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA
  • – แบตเตอรี่ชนิตพิเศษ สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน
  • – รับประกันคุณภาพสินค้า 15 เดือน