แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V5.4Ah

คำอธิบาย

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V5.4Ah

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V5.4Ah

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery GB12-5.4

  • – แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน
  • – แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA
  • – แบตเตอรี่ชนิตพิเศษ สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน
  • – รับประกันคุณภาพสินค้า 15 เดือน