แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V26Ah

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V26Ah

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V26Ah

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery GB12-26

  • – แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน
  • – แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA
  • – แบตเตอรี่ชนิตพิเศษ สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน
  • – รับประกันคุณภาพสินค้า 15 เดือน