แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V33Ah

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V33Ah

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS E Wave GB12V33Ah

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery GB12-33

  • – แบตเตอรี่แห้งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน
  • – แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบปิดผนึก SLA
  • – แบตเตอรี่ชนิตพิเศษ สำรองไฟฟ้าได้ยาวนาน
  • รับประกันคุณภาพสินค้า 15 เดือน