Sale!

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 100แอมป์ Global Power GTAD12-100

฿7,000.00 ฿6,500.00

Compare

รายละเอียด

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แห้ง 100Ah 12V Global Power

GLAD12-100 Deep Cycle Battery

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แห้ง ดีฟไซเคิล 12โวลท์ 100แอมป์ เหมาสำหรับการใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ รถกอล์ฟ รถไฟฟ้า และระบบสำรองไฟต่าง คุณภาพสูงผ่านมาตราฐานการรับรองต่างๆมากมาย

รายละเอียดแบตเตอรี่

 

รายละเอียดแบตเตอรี่แห้งโซล่าเซลล์

มาตราฐานแบตเตอรี่

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ผ่านมาในการใช้งานติดตั้งแบตเตอรี่ GTAD100 ดีฟไซเคิล

ติดตั้งแบตเตอรี่ GTAD100แอมป์ ในรถไฟฟ้า