Previous
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 75แอมป์ Global Power GTAD12-75 12V 75AH

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 75แอมป์ Global Power GTAD12-75 12V 75AH

Next

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 55แอมป์ Global Power GTAD12-55 12V 55AH

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 55แอมป์ Global Power GTAD12-55 12V 55AH

คำอธิบาย

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 65แอมป์ Global Power GTAD12-65 12V 65AH

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 65แอมป์ Global Power GTAD12-65 12V 65AH

GTAD12-65 Deep cycle Battery

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ประเภทดีฟไซเคิล 12โวลท์ 65แอมป์ เหมาะสำหรับการใช้เป็นแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ แบตเตอรี่รถไฟฟ้า แบตเตอรี่UPSและแบตเตอรี่สำรองไฟต่าง คุณภาพสูงผ่านมาตราฐานการรับรองต่างๆมากมาย

แบตเตอรี่แห้งโซล่าเซลล์ ดีฟไซเคิล เป็นแบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว ที่ออกแบบมาเพื่อให้พลังงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานในตัวแบตเตอรี่ได้ถึง80% หรือมากกว่านั้น จนถึงรอบการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่รอบถัดไป แต่สำหรับการใช้งาน แบตเตอรี่จริง ทางผู้ผลิตก็จะแนะนำให้ออกแบบรอบการใช้งานแบตเตอรี่ที่ประมาณ45% หรือน้อยกว่านั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของ แบตเตอรี่เอง

รูปแบบการคายประจุของแบตเตอรี่แบบดีฟไซเคิล จะจ่ายไฟตรงข้ามกับแบตเตอรี่ประเภทอื่น ซึ่งจะจ่ายไฟเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะ ทำการชาร์จใหม่แบบแบตเตอรี่สตาร์ท ที่จะคายประจุเพียงเล็กน้อย2-5% เท่านั้น ของการใช้งาน

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ 65แอมป์ Global Power GTAD12-65

24915 GTAD12 65 dimension updated on 2024
GTAD65Ah สำหรับโซล่าเซลล์ รถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า
dimension65 2 updated on 2024
ขนาดแบตเตอรี่โซล่เซลล์ 65แอมป์

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการใช้งานของแบตเตอรี่

gtad appliction updated on 2024
การใช้งานแบตเตอรี่
 • รถไฟฟ้าเด็ก
 • รถกอล์ฟ รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ
 • โซล่าเซลล์
 • อุปกรณ์อิเล็คนิค
 • เครื่องสำรองไฟ UPS
 • ของเล่นเด็ก
 • ไฟฉุกเฉิน

มาตรฐานของแบตเตอรี่แห้ง ดีฟไซเคิล GTAD12-65 GLOBAL POWER

มาตรฐาน GTAD updated on 2024

**ในกรณีที่ต้องการนำแบตเตอรี่รุ่นนี้ไปใช้งานเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟ**

แบต UPS ยี่ห้อไหนดี ควรเลือกยังไง ราคาเท่าไหร่กันบ้าง ไปดูกันครับ

แบตเตอรี่ UPSหรือ ย่อมาจาก Uninterruptible Power Supply เป็นเครื่องสำรองไฟรูปแบบนึงที่จะทำงานได้ทันทีที่ไฟดับ โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไว้ใช้พอที่จะสั่งให้เก็บงาน (save) ที่ทำอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีพอให้ใช้ต่อไป เมื่อบันทึกลงเก็บเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรีบปิดเครื่อง (อย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้ข้อมูลที่ทำไว้หายไปหมด) ซึ่งโดยปรกติ ตัวเครื่องUPSนั้น ก็จะมีการระบุสเปคของแบตเตอรี่ไว้แล้วว่าต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดกี่แอมป์ จำนวนกี่ลูก

การเลือกแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนในUPSนั้น เบื้องต้นเราต้องทราบก่อนว่า แบตเตอรี่ มีขนาดกี่โวลท์ กี่แอมป์ และมีขนาดเท่าไหร่ เช่น แบตเตอรี่่ ยี่ห้อ ACCU AC1229 คือมีค่าแรงดันไฟฟ้า 12V(โวลท์) ค่าความจุไฟฟ้า2.9แอมป์(Ah) ดังนั้นเวลาเราหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนแทนรุ่นนี้ อย่างแรกเลยคือต้องมีแรงดันไฟฟ้า 12V และมีค่าความจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2.9Ah คำถามก็คือ สามารถใส่แบตเตอรี่ ที่แรงดันไฟฟ้า(V) หรือ ความจุไฟฟ้า(Ah) เพิ่มขึ้นได้ไหม คำตอบคือ แรงดันไฟฟ้า(V)เพิ่มขึ้นไม่ได้ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหายได้ แต่ความจุไฟฟ้า(Ah)เพิ่มขึ้นได้ตราบเท่าที่ขนาดพื้นที่วางแบตเตอรี่ติดตั้งได้ (โดยส่วนใหญ่พื้นที่วางแบตเตอรี่จะค่อนข้างพอดี)

แบตเตอรี่UPS ยี่ห้อไหนดี นั้นนอกจากสเปคของแบตเตอรี่แล้ว ยี่ห้อก็มีส่วนสำคัญคือเราควรจะต้องเลือกยี่ห้อที่มีมาตรฐาน และมีการรับประกันจากผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ โดยยี่ห้อในท้องตลาดที่เห็นกันเยอะ ก็คือ Panasonic, Sunny, RR, Accu, Vision, Global power และอื่นๆอีกมายมาย ซึ่งการรับประกันแบตเตอรี่ก็จะมีรับประกัน6เดือน 12เดือน 18เดือน หรือแม้กระทั่ง24เดือน

– โดยมาตรฐานมีอะไรบ้าง

 • CE มาจากค าในภาษาอังกฤษ คือ “European Conformity” เดิมทีใช้เครื่องหมาย EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็น
  เครื่องหมาย CE อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เป็นเครื่องหมายที่แสดงการ
  รับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความ
  ปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป การมีเครื่องหมาย CE
  ก ากับบนสินค้าจะท าให้สินค้านั้นสามารถวางจ าหน่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ
  European Economic Area (EEA) ยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาชิกแต่ละประเทศจะด าเนินการออก
  กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EC Directives ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
  เครื่องหมาย CE
 • RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อก าหนดที่ 2002/95/EC ของ
  สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์
  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการท างาน เช่น โทรทัศน์
  เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี
  2006 แต่ในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็เริ่มที่จะก าหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน ในอนาคต
  ข้อก าหนดนี้ก็คงจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก

เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ราคา ต่างกันอย่างไร ราคาถูกที่สุดดีไหม ในส่วนของราคาแบตเตอรี่ UPSนั้น ถ้าในขนาดเท่ากัน โวลท์ แอมป์เท่ากัน ราคาจะไม่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับยี่ห้อของแบตเตอรี่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าประเภทนี้มักจะมีการซื้อแบบจำนวนน้อยในกรณีเปลี่ยนเองตามบ้านหรือสำนักงาน และจำนวนเยอะในกรณี อุตสาหกรรม โคนโด โรงแรม หรือบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งในการซื้อจำนวนมาก ราคาก็จะมีส่วนลด ราคาลดลงได้อีกซึ่งสามารถให้ทางเราทำใบเสนอราคาได้ครับ ติดต่อสอบถาม มือถือ : 064-618-5975 , 081-481-1595 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย)

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping