แบตเตอรี่ FB Gold 80D26 (75แอมป์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่ FB Gold 80D26 (75แอมป์)

Maintenance Maintenance Possible
Current Limited Y
Country of Origin Japan
Voltage 12
CCA 580
Capacity (Ah) 75
Reserve Capacity 115
Weight (Kgs) 19
Terminal: RHP Top SAE Post
Handle: Y
Flush Top: Y
Dimensions (mm) – Length: 258
Width: 171
Height: 225
Group: NS70L 75D26L 90D26L

แบตเตอรี่รถยนต์ FB Gold 80D26 SMF ด้วยคุณสมบัติที่โดนเด่นที่มีความจุของแผ่นธาตุ 15 แผ่นและ CCA เป็น 580 กำลังไฟแรง 75 แอมป์ เป็นแบตเตอรี่แห้งอีกหนึ่งความภูมิใจของ FB Battery ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรถสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 2,000 ซีซี.ขึ้นไป เป็นแบตเตอรี่ FB ที่ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ด้วยฝา 3 ชั้นป้องกันน้ำกรดรั่วซึม ออกแบบโครงแผ่นธาตุด้วยระบบ CAE (Computer Aid Engineering) ช่วยให้ส่งผ่านกระแสไฟได้ดียิ่งขึ้น

แบตเตอรี่รถยนต์  FB Gold 80D26L SMF เป็น แบตเตอรี่แห้ง ที่มีระบบป้องกันการระเบิดจากประกายไฟข้างนอกรถจึงทำให้มีความปลอดภัยเหมาะสมหรับคนกรุง ที่สำคัญไม่ต้องคอยดูแล ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ทำให้ไม่ต้องคอยพะวงสำหรับคนที่ขี้ลืมหรือไม่มีเวลากับชีวิตคนกรุงที่ทุกอย่างเร่งรีบเสมอ

บริการส่งถึงที่ Delivery อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

มหาชัย,ท่าฉลอม,โกรกกราก,บ้านบ่อ,บางโทรัด,กาหลง,นาโคก,ท่าจีน,นาดี,ท่าทราย,คอกกระบีอ,บางน้ำจืด,พันท้ายนรสิงห์,โคกขาม,บ้านเกาะ,บางกระเจ้า,บางหญ้าแพรก,ชัยมงคล

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ delivery เดลิเวอรี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

Honda
Toyota