แบตเตอรี่ ROCKET SMF N100 (100แอมป์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่ ROCKET SMF N100 (100แอมป์)

เป็นแบตเตอรี่แห้ง แบบไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

  • 12โวลท์
  • 100แอมป์
  • กำลังสตาร์ท 820 CCA
  • ขนาดยาว410 กว้าง175 สูง235 มิลลิเมตร
  •  
  •