แบตเตอรี่ ROCKET SMF N200 (200แอมป์)

รายละเอียด

แบตเตอรี่ ROCKET ร็อคเก็ต SMF N200

เป็นแบตเตอรี่แห้ง แบบไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

  • 12โวลท์
  • 200แอมป์
  • กำลังสตาร์ท 1150 CCA
  • ขนาด ยาว520 กว้าง280 สูง248 มิลลิเมตร