แบตเตอรี่ ROCKET SMF N120 (120แอมป์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่ROCKET SMF N120 (120แอมป์)

เป็นแบตเตอรี่แห้ง แบบไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

  • 12โวลท์
  • 120แอมป์
  • กำลังสตาร์ท 830 CCA
  • ขนาด ยาว505 กว้าง183 สูง240 มิลลิเมตร
  •  
  •