Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์”

เซนเซอร์ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ ทำหน้าที่อะไร

เซนเซอร์ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ IBS (Intelligent Battery Sensor) จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่  โดยคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เซนเซอร์จะติดอยู่บนขั้วลบของแบตเตอรี่ และส่งสัญญาณให้ ECU ประมวณผล ซึ่ง ECU จะมีหน้าที่สั่งการให้ ไดชาร์จทำงาน / ลดการทำงาน / หยุ…

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 081-481-1595 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย)
Copyright © 2016 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY