Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “อ่านวันที่”

วิธีอ่านรหัสบนแบตเตอรี่

รหัส หรือ รุ่นของแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ผลิตในเอเชียที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS หรือมีชื่อเรียกที่คุ้นปากว่า แบตเตอรี่ขั้วลอย ซึ่งจะมี โค้ดต่างๆ ตามมาตรฐานที่ JIS กำหนดขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กับรหัส หรือรุ่นของแบตเตอรี่ดังนี้ 55 คือ รหัส หรือรุ่น ของแบตเตอรี่ (ไม่ได้มีความหมายถึงขนาดของคว…

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 081-481-1595 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย)
Copyright © 2016 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY