Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “เปลี่ยนแบตเตอรี่”

3สิ่งต้องรู้ ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ V Ah CCA

ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ เราจะเลือกแบตเตอรี่จากอะไร หรือจะรู้ได้ไงว่าแบตรุ่นไหนเหมาะสมกับรถของเรา 3ค่านี้ เป็นค่าเบื่องต้นที่เราควรต้องรู้ครับ โวลท์ของแบตเตอรี่ แอมป์ของแบตเตอรี่ ค่าCCA ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรสามารถดูได้จากในคลิปนี้ได้เลยครับ

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T1285 @กรุงเทพ

ผลงานเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T1285 @กรุงเทพ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึงที่ กรุงเทพ สมุทรสาคร เพชรบุรี ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม รถกอล์ฟของ GEMCAR โดยการใช้แบตเตอรี่ 3K T1285 ขนาด12โวลท์ 160แอมป์ โดยการต่ออนุกรม 4ลูกรวมเป็น 48โวลท์ 160แอมป์   คลิปวิดีโอแนะนำแบ…

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

รีวิวการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ เราได้ทำการรวบรวม วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการเลือกใช้แบตเตอรี่ให้ตรงกับรถแต่ละรุ่นที่ทุกท่านใช้งาน ให้ตรงกับ ลักษณะการใช้งานของตน ซึ่งจะมีการพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน และขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด - ติดต่อสอบถาม โทร. 064-618-5975 , 081-481-1595 | Line ID : @srpbattery (พิมพ์ @ ด้วย)
Copyright © 2016 สาระพันแบตเตอรี่ - SRP BATTERY